۲۹ دی ۱۳۹۵

کمک های نقدی

یاور گرامی، اگر می‌خواهید به طور فردی یاری گر موسسه خیریه حمایت از کودکان بی سرپرست گلستان علی باشید تا بتوانیم با حمایت همه جانبه از این کودکان شادی و امید به زندگی را به آنها و خانواده‌های عزیزشان هدیه دهیم،  می توانید به جمع موسسه خیریه گلستان علی بپیوندید.

پاسخ دهید