کمک آنلاین خیریه گلستان علی (ع)

روش های کمک به موسسه خیریه گلستان علی (ع)

اهدا کمک آنلاین به موسسه خیریه گلستان علی (ع)

“با کمک آنلاین خود به موسسه خیریه گلستان علی (ع)، به نیازمندان کمک کنید.”

“اکنون می‌توانید به راحتی از طریق اینترنت به موسسه خیریه گلستان علی (ع) کمک کنید و به افراد نیازمند یاری رسانید.”

“با کمک مالی یا مواد اولیه، به موسسه خیریه گلستان علی (ع) در انجام فعالیت‌های خیریه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کمک کنید.”

اهدا کمک های غیر نقدی به موسسه خیریه گلستان علی (ع)

روش های کمک غیر نقدی به موسسه خیریه گلستان علی (ع) خـــــیرین محترم میتوانند جهت اهدا کمک های غیرنقدی خود از جمله مواد غذایی، پوشاک، لوازم التحریر، غـذای آمـاده و سایر و..